Comunicat!!!

În luna iunie a.c., la inițiativa unui grup de scriitori și editori, a fost creată RCWC – Romanian Crime Writers Club, prima asociație din România care dorește să-i reunească pe cei cu o contribuție semnificativă la dezvoltarea literaturii polițiste din țara noastră.

     Crearea acestei asociații este o urmare firească a creșterii numărului de autori români, din diverse generații, care cultivă acest gen, și a interesului sporit manifestat de către cititori față de lucrările lor.

      Membrii Asociaţiei au dorit să se reunească având ca scop propus promovarea, dezvoltarea și apărarea literaturii mystery&thriller în toate formele ei de expresie.

   Pentru realizarea scopului declarat, Asociaţia își propune, printre altele, realizarea următoarelor obiective:

a)  promovarea literaturii mystery&thriller românești în țară și peste hotare;

b)  promovarea autorilor români de mystery&thriller;

c)  încurajarea tinerelor talente în scopul atragerii lor spre acest gen literar;

d)  informarea publicului prin toate mijloacele asupra operelor literare de gen din țară și din străinătate;

e)  decernarea anuală a „Premiilor Misterioso“.

 

      Membrii Asociației au convingerea că RCWC va contribui la formarea și afirmarea unei valoroase școli  românești de literatură polițistă, la impunerea ei peste hotare.

 

Președintele Romanian Crime Writers Club

 

                                                                                  George Arion